Baner Viettel telecom
baner camera viettel

INTERNET - TRUYỀN HÌNH

 • NET1PLUS

  lap mang viettel, bg lap mang internet
  185.000 đ/tháng 250.000 đ/tháng
  40 Mbps
  • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
  • Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình, sử dụng đồng thời 1 – 3 thiết bị.
 • NET2PLUS

  lap mang viettel, bg lap mang internet
  220.000 đ/tháng 270.000 đ/tháng
  80 Mbps
  • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
  • Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình, sử dụng đồng thời 3 – 7 thiết bị.
 • NET3PLUS

  lap mang viettel, bg lap mang internet
  250.000 đ/tháng 305.000 đ/tháng
  110 Mbps
  • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
  • Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình, sử dụng đồng thời 7-10 thiết bị.
 • NET1PLUS

  lap mang viettel, bg lap mang internet
  300 đ/tháng 250.000 đ/tháng
  140 Mbps
  • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
  • Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình, sử dụng đồng thời 10-14 thiết bị.
 • TV360APP-NET2PLUS

  lap mang viettel, bg lap mang internet
  230.000 đ/tháng
  80 Mbps
  • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
  • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
  • Hơn 140 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
 • TV360APP-SUPERNET1

  lap mang viettel, bg lap mang internet
  255.000 đ/tháng
  100 Mbps
  • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
  • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
  • Hơn 140 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
 • TV360APP-SUPERNET2

  lap mang viettel, bg lap mang internet
  270.000 đ/tháng
  120 Mbps
  • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
  • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
  • Hơn 140 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
 • TV360APP-NET1PLUS

  lap mang viettel, bg lap mang internet
  175.000 đ/tháng
  40 Mbps
  • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
  • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
  • Hơn 140 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
 • TV360APP-NET2PLUS

  lap mang viettel, bg lap mang internet
  230.000 đ/tháng
  80 Mbps
  • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
  • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
  • Hơn 140 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
 • TV360APP-SUPERNET1

  lap mang viettel, bg lap mang internet
  255.000 đ/tháng
  100 Mbps
  • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
  • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
  • Hơn 140 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
 • TV360APP-SUPERNET2

  lap mang viettel, bg lap mang internet
  270.000 đ/tháng
  120 Mbps
  • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
  • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
  • Hơn 140 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box
 • TV360APP-NET1PLUS

  lap mang viettel, bg lap mang internet
  175.000 đ/tháng
  40 Mbps
  • Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
  • Khách hàng cần có SmartTV hỗ trợ cài đặt ứng dụng TV360.
  • Hơn 140 kênh truyền hình, bao gồm các kênh trong nước trừ các kênh SCTV, K+ (đã bao gồm kênh VTVcab, HTV, VTC) và quốc tế In the Box